mim madina marehara ki kismat Naat Lyrics

mim madina marehara ki kismat hain

is gumbad ko us gumbad se nisbat hain

mim midina marehara ……………………..

 

ya  se jo khali lota khali hi raha

ha ha aaisa sakhs bara bad-kismat hain

mim midina marehara ……………………..

 

dekho ye kaisa  nurani chehra hain

murshid ki ziyarat bhi ek ibadat hain

mim midina marehara ……………………..


unke murshid unke upar naza hain

ha ha ye bhi shane aala hazarat hain

mim midina marehara ……………………..


nazami tum bhi panv pakaralo murshid ke

in kadmo ke niche bhi to jannat hain

mim midina marehara ……………………..


khali zoli lekar mangata aae hain

hazarat kasim ki janib se dawat hain

is gumbad ko us gumbad se nisbat hain

mim midina marehara ……………………..Connect With us